top of page

BODHI VIET VEGANS

Mission 

Peace begins on your plate. Our goal is to spread this message through tasty, homemade meat–free and meat-alternative Vietnamese cuisine. We are a group of local Buddhist nuns and volunteers who believe that wholesome vegan food is the key to a peaceful and healthy lifestyle. We seek to spread

basic principles of wisdom and peace through fresh and affordable food.

Thông Điệp của chúng tôi.

Chúng tôi thiết nghĩ một phần của yếu tố an lạc cũng bắt đầu từ trên diã cơm của bạn. Mục đích của chúng tôi xin gởi thông điệp này đến cho bạn, hãy thay những món ăn động vật vào việc ăn rau trái, củ quả. Chúng tôi cố gắng để làm ra những thức ăn chay thuần túy không có hoá chất. Chúng tôi là những Tu sĩ và những thiện nguyện viên phật giáo cùng nhau góp sức cho việc làm này, mong đem đến những bình yên, sức khỏe và tình yêu thương từ nơi những thức ăn tinh khiết,

bottom of page