BODHI VIET VEGANS

Mission 

Peace begins on your plate. Our goal is to spread this message through tasty, homemade meat–free and meat-alternative Vietnamese cuisine. We are a group of local Buddhist nuns and volunteers who believe that wholesome vegan food is the key to a peaceful and healthy lifestyle. We seek to spread

basic principles of wisdom and peace through fresh and affordable food.

Thông Điệp của chúng tôi.

Chúng tôi thiết nghĩ một phần của yếu tố an lạc cũng bắt đầu từ trên diã cơm của bạn. Mục đích của chúng tôi xin gởi thông điệp này đến cho bạn, hãy thay những món ăn động vật vào việc ăn rau trái, củ quả. Chúng tôi cố gắng để làm ra những thức ăn chay thuần túy không có hoá chất. Chúng tôi là những Tu sĩ và những thiện nguyện viên phật giáo cùng nhau góp sức cho việc làm này, mong đem đến những bình yên, sức khỏe và tình yêu thương từ nơi những thức ăn tinh khiết,

SERVICE UNNOUNCEMENT

Hi, Everyone

We are deeply sorry to announce this Note. The food truck is temporary closed  From Next Thursday November 24/2022

UNTIL January 5/2023 FOR Maintenance of the Truck. We will be back to normal schedule after that.

Thank you for your support! Have a good day!

BODDHI VIET VEGANS

Chào mọi người

Chúng tôi vô cùng xin lỗi khi thông báo điều này. Xe bán thức ăn tạm thời đóng cửa

Từ thứ năm tuần tới 24/11/2022 ĐẾN NGÀY 5/1/2023 Cho việc tu bổ và sữa chữa lại xe Truck.

 Chúng tôi sẽ trở lại lịch trình bình thường sau đó.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

Chúc bạn ngày mới an lành!

CƠM CHAY BỒ ĐỀ